Poradnik

Akt zgonu

Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego. Jego wystawienie oznacza rejestrację śmierci zmarłej osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa prawna o aktach stanu cywilnego. Dokument ten jest niezbędny m.in. do otrzymania zasiłku pogrzebowego czy organizacji pochówku. Śmierć bliskiej osoby należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia jej odejścia. W sytuacji gdy została ona spowodowana chorobą zakaźną, zgłoszenie powinno mieć miejsce w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonuje się ustnie w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym nastąpiła śmierć.

Osobami zobowiązanymi do zawiadomienia o zaistniałej sytuacji są w kolejności: 

1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci, 
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, 
4) osoby, które były obecne przy śmierci lub naocznie się o niej przekonały, 
5) administrator domu w którym nastąpił zgon.

Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu (na piśmie) jest zobowiązany szpital lub zakład.