Pochówek z COVID-19

SARS-CoV-2 (COVID-19) nie został wpisany do wykazu chorób zakaźnych.

Oznacza to, że pogrzeb nie musi się odbyć w ciągu 24 godzin.

Pogrzeb może odbyć się w formie: tradycyjnej (w trumnie)
                                lub kremacja zwłok (pogrzeb urnowy)

Sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych , których zgon nastąpił z powodu choroby wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 został precyzyjnie określony w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. Poz.585

 • ciało osoby zmarłej na COVID-19 należy zdezynfekować płynem odkażającym o działaniu
  wirusobójczym,
 • odstąpić od standardowej procedury mycia zwłok, zachować szczególne środki ostrożności,
 • unikać ubierania zwłok do pochówku i okazywania ich rodzinie,
 • ciało zmarłego umieszcza się w ochronnym, szczelnym worku ,wraz z ubraniem lub okryciem
  szpitalnym a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami
  w drugim worku,
 • zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną kolejno każdego worka przez spryskanie płynem
  odkażającym o działaniu wirusobójczym,
 • zabezpieczone w ten sposób zwłoki muszą trafić do :
 • kapsuły transportowej w przypadku przekazywania ich do krematorium
 • trumny do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu
 • umieścić na dnie trumny do pochówku warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm
 • gdy zwłoki znajdują się w trumnie trzeba ją szczelnie zamknąć , a następnie spryskać ją płynem
  odkażającym o działaniu wirusobójczym.
 • transportować zwłoki jedynie zespołem przewozowym,
 • należy zdezynfekować pomieszczenia i przedmioty, z którymi miał styczność zmarły , odkazić
  samochód transportujący oraz personel odpowiednio zabezpieczony w środki ochrony
  indywidualnej.

Ma to zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zakładu pogrzebowego oraz żałobnikom.

Koszt: płynów odkażających wirusobójczych, szczelnego worka, substancji płynochłonnej,
            dezynfekcji samochodu – karawanu, środków ochrony indywidualnej dla obsługi pogrzebu
            – 350 zł