Krok po kroku

1. Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej (zgon nastąpił w domu)

 • Zadzwoń na pogotowie nr 999 lub 112 i wezwij lekarza.
 • Lekarz na miejscu stwierdza zgon i jego przyczyny, wystawia w tym celu kartę informacyjną lub kartę zgonu.
  Jeżeli w karcie zgonu, lekarz jako przyczynę zgonu wpisze ,,nieznana,, ,potrzebna jest zgoda prokuratora na piśmie, aby móc pochować zmarłego. Nasz zakład tego typu zgody otrzymuje w Państwa imieniu.
 • W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok z domu przez zakład pogrzebowy lub o przywiezienie trumny do domu żałoby w przypadku gdy rodzina życzy sobie by zmarły pozostał w domu do dnia pochówku.
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
 • Po uzgodnieniu zakresu usług, większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy.
 • Urząd Stanu Cywilnego , właściwy ze względna miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu
  (na podstawie upoważnienia może to zrobić zakład pogrzebowy)
 • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można przystąpić do załatwienia formalności na cmentarzu, a także udać się do kancelarii parafialnej i ustalić datę i godzinę pogrzebu.
 • Rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu (oryginał) dostarczamy do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS, MSWiA) i pobieramy zasiłek pogrzebowy.

2. Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby? (zgon nastąpił w szpitalu)

 • Lekarz opiekujący się zmarłym, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu.
 • Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu.
 • W pierwszej kolejności należy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium przez zakład pogrzebowy który wybraliście Państwo do pełnej obsługi uroczystości pogrzebowej po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia.
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
 • Urząd Stanu Cywilnego , właściwy ze względna miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu
  (na podstawie upoważnienia może to zrobić zakład pogrzebowy)
 • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można przystąpić do załatwienia formalności na cmentarzu, a także udać się do kancelarii parafialnej i ustalić datę i godzinę pogrzebu.
 • Rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu (oryginał) dostarczamy do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS, MSWiA) i pobieramy zasiłek pogrzebowy.

3. Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby? (zgon nastąpił w hospicjum, domu opieki społecznej)

 • Postępujemy tak jak w przypadku śmierci w szpitalu.
 • Jeżeli trzeba przewieźć ciało do chłodni: ZADZWOŃ tel. 690-190-222 (24 h)

4. Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby? (zgon był wynikiem wypadku lub przestępstwa)

 • Wezwany lekarz zawiadamia prokuratora , który może zdecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej (Jastrzębie-Zdrój, Katowice) w celu przeprowadzenia prokuratorskiej sekcji zwłok i ustalenia przyczyny zgonu.
 • Organizowanie sekcji zwłok i opłacenie przewozu należy wówczas do zadań powiatu.
 • Przeprowadzenie sekcji zwłok na wniosek rodziny np. celem sporządzenia dokumentacji to zakładu ubezpieczeniowego to koszt - 860 zł.
 • Zezwolenie na odebranie ciała przez zakład pogrzebowy wydaje prokuratura lub policja.
 • Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu.
 • W pierwszej kolejności należy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium przez zakład pogrzebowy który wybraliście Państwo do pełnej obsługi uroczystości pogrzebowej po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia.
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.

5. Jakie kroki należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby? (pogrzeb dla poronionego dziecka)

Organizacja pogrzebu dla poronionego dziecka nie jest skomplikowaną procedurą, o ile jego płeć została poznana. Przysługuje na niego zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Zazwyczaj o kwestie pochówku matka jest pytana już w szpitalu. Jeżeli rodzice są zdecydowani na pogrzeb, otrzymują w szpitalu kartę martwego urodzenia dziecka oraz kartę zgonu. Te dokumenty są potrzebne do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rodzice mogą też poprosić szpital o przekazanie tych dokumentów bezpośrednio do USC. Kiedy dziecko jest już zarejestrowane kobieta otrzymuje akt urodzenia (z adnotacją, że urodziło się martwe). Na podstawie tego dokumentu przedstawiciel zakładu pogrzebowego może odebrać ciało dziecka ze szpitala. Kwestia pogrzebu komplikuje się kiedy płeć dziecka jest nieznana. W takiej sytuacji rodzice nie mogą liczyć na żadne wsparcie finansowe. Aby móc skorzystać z pełni praw, konieczne jest przeprowadzenie badań genetycznych, które ustalą płeć dziecka niezależnie od czasu trwania ciąży. Ich koszt to około 400 złotych, a czas realizacji zamyka się w trzech dniach. Dopiero kiedy płeć zostanie sprawdzona, szpital będzie mógł wydać wszystkie stosowne dokumenty, które pozwolą kontynuować procedurę pogrzebową. Co do ceremonii pogrzebowej, tutaj wszystko zależy od woli rodziców. Jeżeli nie chcą decydować się na udział księdza mogą skorzystać z usług mistrza ceremonii, który przeprowadzi pogrzeb. Jeżeli pogrzeb ma odbyć się w obrządku katolickim, można zdecydować się na mszę w kościele lub pokropienie grobu z krótką modlitwą.

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia zlecenia obsługi ceremonii pogrzebowej:

1. Karta Zgonu (wystawiana przez lekarza, konieczna do uzyskania Aktu Zgonu oraz pochowania zmarłego) lub Akt Zgonu (dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie karty zgonu)
2. Dowód osobisty osoby zlecającej wykonanie usługi pogrzebowej
3. Dowód osobisty zmarłego
4. Legitymacja emeryta/rencisty – jeśli osoba zmarła pobierała świadczenie z ZUS-u lub KRUS-u
5. Zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej – jeśli była zatrudniona
6. W niektórych przypadkach będą również potrzebne inne dokumenty – o takiej konieczności zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani.