Ekshumacja

Czasami pojawia się konieczność przeniesienia szczątków zmarłych osób do nowego miejsca pochówku.
Właśnie dlatego kompleksowo pomagamy w zorganizowaniu ekshumacji i transportu szczątków ludzkich.

Ekshumacja – czyli proces wydobycia szczątków ludzkich z ich dotychczasowego miejsca spoczynku i przeniesienie do nowego miejsca pochówku.

Ekshumacje zwłok mogą być przeprowadzane jedynie w porze zimowej od 16 października do 15 kwietnia. Istnieje możliwość zorganizowania ekshumacji w innym terminie, jednakże wymaga to zgody Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

W celu przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest powiadomienie i zgoda:

  • Zarządcy cmentarza na którym obecnie znajdują się szczątki,
  • Zarządcy cmentarza na który przeniesione zostaną szczątki,
  • Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

w Wodzisławiu Śląskim Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna mieści się:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Bogumińska 3, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 / 456-38-10

Ekshumacji ciała zmarłego może zażądać:

  • Rodzina, która chce przenieść szczątki zmarłego do innego grobu, bądź na inny cmentarz,
  • Prokurator, jeśli ma wątpliwości co do przyczyny zgonu zmarłej osoby,
  • Inspektor Sanitarny, jeśli zapadnie decyzja o tym, że cmentarz będzie spełniał inny cel.

Zasady dokonywania ekshumacji:

Jeśli zwłoki lub szczątki ekshumowane są przed upływem 20 lat od dnia pochowania osoby, to wydobywane są wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w szczelnej skrzyni, wybitej blachą.
Natomiast w przypadku ekshumacji wykonywanej po upływie 20 lat od dnia pochowania wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie.

Rozporządzenie przewiduje ponadto, że w celu ponownego pochowania po zakończeniu ekshumacji, trumna powinna zostać niezwłocznie wydobyta ze skrzyni i umieszczona w grobie bez jej otwierania. Do zasypania grobu powinna być użyta ziemia wydobyta z grobu.
Następnie skrzynia, w której znajdowała się trumna oraz mata, na której była składowana ziemia wydobyta z grobu powinny zostać umyte oraz zdezynfekowane. 

 podanie o ekshumację

 ekshumacja - zgoda członków rodziny

 wniosek na przewóz zwłok