Poradnik

Sekcja Zwłok - kto i kiedy może o nią wystąpić

Istnieje kilka sytuacji, przy których lekarz stwierdzający zgon, rodzina zmarłego lub prokuratura mogą zażądać dokonania sekcji zwłok, np:

  • Jeżeli lekarz stwierdzający zgon przypuszcza, że śmierć może mieć związek z działaniem gwałtownym lub przestępnym, zobowiązany jest zawiadomić o Policję lub prokuraturę.
  • W przypadku śmierci w szpitalu, która nastąpiła w okresie krótszym niż 12 godzin od przyjazdu chorego do szpitala, lekarz prowadzący/ordynator mają prawo zlecenia wykonania sekcji zwłok.
  • Jeśli rodzina zmarłego w szpitalu ma wątpliwości co do prawidłowości leczenia, powinna natychmiast zawiadomić o tym fakcie ordynatora oddziału. Ordynator oddziału powinien zawiadomić z kolei prokuraturę. Również sama rodzina, jeśli podejrzewa przestępstwo, może zawiadomić bezpośrednio Policję.