Poradnik

Zasiłek pogrzebowy

Skarb Państwa zapewnia kwotę w wysokości 4.000,00 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.).
Cała procedura w przypadku kompleksowej obsługi przez zakład pogrzebowy, może być bezgotówkowa. Jeżeli jednak decydują się Państwo na wypłatę zasiłku we własnym zakresie to należy przygotować następujące dokumenty:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • akt zgonu (oryginał)
  • Oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na kosz państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

 Oświadczenie