Poradnik

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy?

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania  zasiłku. W przypadku odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego, decyzja o odmowie powinna być wydana nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności koniecznej do wydania decyzji dotyczącej prawa do uzyskania zasiłku pogrzebowego.