Poradnik

Podatek od spadku

Spadkiem określa się wszystkie prawa i obowiązki, jakie należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które w drodze dziedziczenia przechodzą na jego następców prawnych czyli spadkobierców. Do praw spadkodawcy zalicza się prawa rzeczowe, posiadanie oraz zobowiązania zmarłego. W sytuacji, gdy wartość praw rzeczowych i posiadania przekracza wartość zobowiązań, spadkobierca nabywa dla siebie dodatkowy majątek, od którego należy odprowadzić podatek.

Wysokość podatku od spadku jest ustalana indywidualnie. Zależy ona od tego, do której grupy podatkowej zalicza się spadkobierca. Przynależność do grupy jest z kolei określana poprzez stopień pokrewieństwa i osobistego stosunku spadkobiercy do spadkodawcy. Nie każdy jednak wie do jakiej grupy się zalicza i jak wysoki jest podatek, który musi zapłacić. Dlatego postanowiliśmy rozjaśnić dla Państwa tę sytuację.

Trzy grupy podatkowe to: 

  • Grupa I: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, pasierbica, synowa, zięć, ojczym, macocha, rodzeństwo i teściowie.
  • Grupa II: rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo małżonków i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
  • Grupa III: pozostałe osoby.

Termin płatności podatku od spadku Deklarację podatkową do Urzędu Skarbowego należy złożyć w terminie 6 miesięcy po uprawomocnieniu orzeczenia sądu o nabyciu spadku. Po złożeniu zeznania, nastąpi wszczęcie postępowania podatkowego, podczas którego zostanie wydana decyzja o wyznaczonej wysokości podatku. Podatek ten należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.